424.312 PRODUKTOV - 55.763 KÓD VÝROBKU: - 57.221 EAN


VESPA


VESPA LOGO

 


Narodená v roku 1946, Vespa je odpoveïou Piaggia na automobilový priemysel.

Len po 14 rokoch v roku 1960 dosiahla Vespa 2 milióny predaných vozidiel a tento trend sa v roku 1988 dotkol 10 miliónov predajov.

V roku 2016 Vespa oslávila svoje 70. narodeniny s viac ako 18 miliónmi vozidiel predávaných po celom svete

Nadèasový štýl a technická štruktúra sú vlastnosami, ktoré robia z Vespa kultový, jedineèný a nenapodobite¾ný výrobok, ktorý dokáže kombinova racionálne, funkèné a emocionálne prvky vo svojich známych skútroch, rozpoznate¾ných všade.


Vespa je kultový skúter, je to  ove¾a viac, ako  dopravný prostriedok:

Kedže nás sprevádza pri každom dobrodružstve a na všetkých mestských cestách, stáva sa takmer rozšírením nášho tela, odrazom našej osobnosti


Aké sú zvláštnosti Vespa?

Štýl

Milujeme eleganciu, zdokona¾ovanie a starostlivos o malé detaily

Inšpirácia

Pôjdeme rovno po ceste, inšpirujúc sa slobodou a ovplyvòujeme spôsob pohybu ¾udí

Kultúrna legenda

Vespa je ikona a nadèasový orientaèný bod

Talianskos

Vespa je esenciou talianskeho štýlu so svojou nezdvorilou spontánnosou a vitálnosou

Jedineènos

Vespa sa líši od akéhoko¾vek iného skútra, pretože to nie je len skúter. Vespa je Vespa. Jednoducho nenapodobite¾ná