767.924 PRODUKTOV - 76.460 KÓD VÝROBKU: - 68.295 EAN


ZÁRUKY/REKLAMÁCIEVRÁTENIE VÝROBKU / REKLÁMACIE:

 
Garantujeme, že všetky nami ponúkané výrobky sú bez závad, plne funkčné v originálnom balení spolu s návodmi, manuálmi a záručným listom od výrobcu.

Naša spoločnosť zaručuje minimum starostí s reklamáciami. Nami ponúkaný tovar je vyberaný s ohľadom a dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť.
Z toho dôvodu je podiel reklamácií v našom obchode zanedbateľný. V prípade, že by sa na výrobku objavili niektoré vady, za ktoré zodpovedáme, radi prevezmeme všetky starosti a náklady spojené z reklamáciou za Vás.Produkty môže reklamovať koncový zákazník na
adrese Národného centra pre pomoc (Word Service Centre), ktorá je obvykle vždy uvedená na záručnom liste. Nové produkty môžete zaslať na reklamáciu poštou riadne zabalené a poistené proti strate na naše oddelenie: Corcom s.r.o., Odborárska 52, 83102 Bratislava Nezabudnite popísať vytýkanú závadu a číslo objednávky.

U všetkých hodiniek ponúkaných na predaj, sú najprv skontrolované batérie, ak by výnimočnou nepozornosťou došlo k tomu, že by ste mali obdržať produkt s vybitou batériou, žiadame Vás o prekontrolovanie stavu batérie pred začiatkom hľadania práva na reklamáciu. 

Reklamované produkty je treba zasielať na našu adresu kompletné, teda včítane krabičiek, manuálov a záručných listov, respektíve všetko, čo ste k danému produktu obdržali. Bez tohoto príslušenstva nemôže byť reklamácia uplatňovaná.

V prípade, že nám budete vracať reklamovaný výrobok, je potrebné, aby ste prosím vyčkali na našu autorizáciu. Pred tým Vás požiadame, aby ste kontaktovali našu asistenciu,
starostlivosť o zákazníkov na e-mail: info@b2bsk.sk a uviedli nasledujúce:

  - č. objednávky zakúpeného produktu

  - kód produktu

  - typ závady a stav výrobku


 

Pokiaľ budeme mať nejaké špeciálne ponuky tovaru, ktoré nie sú v optimálnych podmienkach, budeme to jasne uvádzať v popise ponúkaného produktu.

V prípade, že objavíte akúkoľvek vadu na výrobku, informujte nás prosím čo najskôr, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru (viď. termín dodania) so zaslaným doporučeným listom s doručenkou, alebo e-mailom, alebo priamo prostredníctvom našich internetových stránok na náš zákaznícky servis: Tel.: +421 948 196906               (Po - Pia: 9:00 - 17:00)

Po tomto dátume nebude požiadavka zohľadnená už z akéhokoľvek dôvodu.

 

Uisťujeme Vás, že výrobky odpovedajú normám SR a Európskej únie (EU). 
 
Tiež Vás informujeme, že nie sme výhradnými distribútormi našich výrobkov.

 

 

 

 

ZÁRUKA NA VÝROBOK: 
 
Všetky výrobky predávané našou firmou sú najlepšie značky a produkty a sú dodávané s plnou oficiálnou zárukou. 
 
Podľa zákona sú všetky produkty, ktoré sa vzťahujú ku konečnému spotrebiteľovi, so zárukou 24 mesiacov. Túto záruku podľa európskeho práva musí držať  výrobca (v prípade produktov z európskej produkcie) alebo dovozca (v prípade produktov z produkcie mimo EÚ).
 
Adresy Národného centra (Word Service Centre) pre pomoc sú obvykle vždy uvedené na záručnom liste. Pokiaľ budete mať akékoľvek problémy, naša firma je vždy k dispozícii, aby vám pomohla, ale v žiadnom prípade našej spoločnosti nemôže byť uložená povinnosť poskytnúť ďalšie záruky alebo nahradenie tejto poskytovanej verejnej oficiálnej podpory.

 

 

Pokiaľ budete potrebovať pomôcť/poradiť, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis: Tel.: +421 948 196906 (Po - Pia: 9:00 - 17:00), alebo e-mailom na info@b2bsk.sk.

                                                                                                                 

                                                                                                                                                E-mail: info@b2bsk.sk