592.106 PRODUKTOV - 53.181 KÓD VÝROBKU: - 41.849 EANPERÁ