154.565 PRODUKTOV - 48.868 KÓD VÝROBKU: - 49.203 EANPERÁ