257.642 PRODUKTOV - 51.390 KÓD VÝROBKU: - 48.430 EANPERÁ