471.705 PRODUKTOV - 48.862 KÓD VÝROBKU: - 38.096 EAN


GUARDO


GUARDO LOGO

Guardo hodinky. kvalita a štýl za prijate¾nú cenu. S viac ako 16 roènými skúsenosami, táto inovatívna hodinárska spoloènos sa môže pochváli kreatívnym grafickým návrhom a výrobou presných hodiniek vo ve¾kom meradle v najlepších ázijských továròach so špecializáciou na výrobu náramkových hodiniek. Vyrobené v rovnakých továròach, ako väèšina známych znaèkových hodiniek, Guardo hodinky sú hrdo vyrobené iba za použitia najlepších svetových strojèekov: Miyota (CITIZEN WATCH CO LTD Concern, Japonsko) a EPSON (Concern Seiko Group, Japonsko). Elegantné a moderné hodinky, a to buï na zápästie so skutoèného koženým remienkom alebo náramkom z nerezovej ocele, Guardo luxusné hodinky sú skvelé èi už v pánskych ako aj v dámskych modeloch.